Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislaţiei în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care deţin bunuri sau valori cu orice titlu şi sunt obli­gate să asigure protecţia acestora. Pentru unele firme, realizarea analizei de risc la securitatea fizică este obligatorie chiar de la momentul începerii activităţii, dar alte firme mai au timp până la 1 iulie 2017 să obţină acest document, care este necesar în momentul depunerii spre avizare a planului de pază al oricărei unităţi.

Evaluarea de risc poate fi efectuata numai de catre persoanele cu experienta in acest domeniu, care in urma examenului sustinut la Inspectoratul General al Politiei Romane au dobândit calitatea de Evaluator de Risc la Securitatea Fizica si sunt inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica (RNERSF).

Reglementările aflate în vigoare nu stabilesc un preţ fix pe care îl poate cere un evaluator de risc pentru realizarea unei analiza de risc la securitatea fizică, dar acestea pornesc de la 500 de lei pentru un spaţiu mic şi ajung şi la 10.000 de lei în funcţie de suprafaţă şi domeniul de activitate.