În urma etapei de consultanţă, în care a fost analizat obiectivul şi necesităţile de siguranţă pentru acesta, este întocmită documentaţia tehnico-economică. Baza documentului de proiectare este Analiza de risc la securitatea fizica, in baza caruia se dimensioneaza sistemul de securitate. 

Conceptul de protecţie la risc se referă la proiectul sistemelor de alarmă sau la proiectul sistemelor de detecţie incendiu, în funcţie de rezultatele obţinute în prima etapă de consultanţă. În urma analizei de risc sunt stabilite măsurile, tehnicile, procedeele şi organizarea instalaţiilor sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a instalaţiilor de semnalizare a incendiilor.