Sistemul de detecţie si alarmare in caz de incendiu reprezintă un ansamblu de echipamente care au rolul de a detecta cât mai timpuriu orice început de incendiu şi de a alerta atât optic cât şi acustic asupra acestui fapt.

Componenţa sistemului de detecţie si alarmare in caz de incendiu este următoarea:

  • Centrală de detecţie incendiu – aici se conectează toate elementele sistemului şi aceasta controlează funcţionalitatea acestuia
  • Detector de fum sau de temperatura – este echipamentul care are rolul de a sesiza orice început de incendiu şi de a transmite semnalizarea corespunzătoare către centrala de detecţie
  • Panou repetor – echipamente periferice cu ajutorul cărora utilizatorul poate opera sistemul cu ajutorul unei parole de acces de la distanţă, atunci când operatorul nu se află fizic în aceeaşi încăpere unde se află centrala. De regulă acest lucru se întâmplă atunci când centrala se află în sala serverelor iar operatorul poate fi la cabina pază sau la recepţie/secretariat.
  • Echipamente de transmitere alarma (comunicatoare) – acestea au rolul de a prelua de la centrală toate semnalizarile şi de a le transmite mai departe către utilizatorii predefiniţi, care pot fi dispeceratul de intervenţie rapidă, pompieri etc.
  • Echipamente de avertizare opto-acustică – sunt acele dispozitive cu ajutorul cărora un sistem de detecţie incendiu semnalizează un început de incendiu cu ajutorul sunetului şi/sau a luminilor din dotare.
  • Buton de declanşare manuală – respectivul buton poate fi acţionat în caz de urgenţă prin spargerea geamului de protecţie împotriva utilizării accidentale. Acel buton va anula orice sesizare primită de la senzorii de fum şi va declanşa alarmarea în mod instantaneu.

Firma noastra este autorizata sa asigure atat proiectarea cat si instalarea si intretinerea acestor sisteme:

  1. Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu: Autorizatia A 2161 din 08.05.2012
  2. Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu: Autorizatia A 2387 din 02.11.2012